عکس یادگاری ایران و پنج بعلاوه یک

وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ به همراه فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گرفتن عکس دسته جمعی برای اغاز نشست به سالن اجلاس رفتند.

وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ به همراه فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گرفتن عکس دسته جمعی برای اغاز نشست به سالن اجلاس رفتند.
۱۳۹۴۰۴۲۳۱۳۳۸۱۶۶۶۷۵۶۹۵۱۸۴ ۱۳۹۴۰۴۲۳۱۳۴۴۴۹۶۱۸۵۶۹۵۲۸۴moza۴

Share