توافق نهایی بین ایران و ۱+۵ در وین انجام نخواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالی برخی از خبرگزاری ها از توافق نهایی بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ در وین خبر می دهند، که هیچ توافقی در وین نهایی نخواهد شد و چه از طرف ایران و چه از طرف آمریکا، متن پیشنهادی توافق نامه احتمالی باید به پایتخت ها فرستاده شود تا تصمیم نهایی در مورد آن توسط مقامات عالیرتبه اخذ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در حالی که مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین، روزها و شاید لحظات پایانی خود را ازحیث پایان کار هیات های مذاکره کننده سپری می کند، اخبار و گزارشاتی که عمدتا خبرگزاری های خارجی و به بعضا داخلی منتشر می کنند به گونه ای است که می خواهند با چیدن میوه ای نارس از درخت مذاکرات کام مردم ایران را تلخ کنند.

۲۹۶۲۳۶_۴۹۶در حالی برخی از خبرگزاری ها از توافق نهایی بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ در وین خبر می دهند، که هیچ توافقی در وین نهایی نخواهد شد و چه از طرف ایران و چه از طرف آمریکا، متن پیشنهادی توافق نامه احتمالی باید به پایتخت ها فرستاده شود تا تصمیم نهایی در مورد آن توسط مقامات عالیرتبه اخذ شود.

همانگونه که هیات مذاکره کننده آمریکایی متن توافق احتمالی وین را به واشنگتن خواهد فرستاد تا متن در شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور بررسی و احتمالا تایید شود، تیم ایرانی هم توافق احتمالی پیشنهادی را باید برای نهایی شدن و اخذ تصمیم به تهران بفرستد تا در شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی مورد تایید رهبر انقلاب نیز قرار گیرد.

تاکید و تصریح بر این فرایند از این جهت صورت می گیرد که جریان اطلاع رسانی که برخی خبرگزاری های داخلی و خارجی وپیش گرفته اند نشان می دهد که آنان در صدند که متن پیشنهادی توافق احتمالی را همان متن نهایی توافق، جلوه دهند و انجام آن را بدون اینکه به تصویب مقامات عالیرتبه مملکتی برسد را به جشن بنشینند. جشنی زودهنگام و غیر ضرور برای ملت ایران که باعث می شود،پیش از تصویب نهایی، رقیب را جسور کرده و با دیدن عکس العمل مردم به یک توافق پیشنهادی آنان را به عدم وفای به عهد خود استوار تر کند.

علاوه بر این در صورتی که تیم ایرانی و طرف غربی امشب یا فردا در مورد یک توافقنامه به تفاهم برسند و توافق هم در تهران به تایید مقامات عالیرتبه مملکتی برسد و نهایی بشود، تازه زمانی شادی برای یک توافق هسته ای زمانی است که در چند ماه آینده عملا تحریم های ضد ایرانی برداشته شود، قطعنامه در شورای امنیت صادر شده و ایران را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کند و پرونده هسته ای ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی برگرداند.

لذا تلاش های عجولانه عده ای برای نامیدن توافق پیشنهادی ایران و غرب برای به عنوان توافق نهایی و سپس خوشحالی از توافقی که انجام تعهدات آن توسط آمریکا مشخص نیست، باعث کم شدن فشار بر روی آمریکایی ها می شود. مسئولان و مردم باید نشان دهند تا اجرای قطعی موارد مشخص شده در توافق احتمالی و رفع کامل تحریم ها این مطالبه گری را از طرف آمریکایی دارند و همچنان بر ظالمانه بودن اقدامات آمریکایی ها تا رفع کامل آنان تاکید دارند.

/تابناک

Share