متن «برجام» چگونه به نگارش در می‌آید؟+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،متن برنامه جامع اقدام مشترک به شکل زیر به نگارش در می‌آید.    

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،متن برنامه جامع اقدام مشترک به شکل زیر به نگارش در می‌آید.

۴۹۶۱۰۹_۳۸۲

 

 

Share