تصویر جالبی که اینستاگرام رهبری منتشر کرد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صفحه رسمی مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصویری منتشر نموده  که در آن کودکان در هنگام پخش حضور رهبری در دانشگاه امام حسین از تلوزیون به ایشان احترام نظامی کرده اند. گفتنی است سخنان رهبر معظم انقلاب در دانشگاه امام حسین بازتاب مختلفی داشته است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صفحه رسمی مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصویری منتشر نموده  که در آن کودکان در هنگام پخش حضور رهبری در دانشگاه امام حسین از تلوزیون به ایشان احترام نظامی کرده اند.

گفتنی است سخنان رهبر معظم انقلاب در دانشگاه امام حسین بازتاب مختلفی داشته است.

Untitled

Share