انتقال دکتر‌ صالحی به بخش مراقبت‌های ویژه+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی امروز (پنجشنبه) به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی امروز (پنجشنبه) به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافت.

۴۹۹۱۷۳_۴۱۷ ۴۹۹۱۷۴_۷۷۹ ۴۹۹۱۷۶_۴۲۵ ۴۹۹۱۷۷_۷۵۱ ۴۹۹۱۷۹_۴۷۹ ۴۹۹۱۸۰_۶۷۲ ۴۹۹۱۸۴_۷۷۲

Share