خاطره زائری از دادگاه مطبوعات سال ۷۷ به ریاست مرتضوی و اشک های عسکراولادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت الاسلام محمدرضا زائری با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سال ١٣٧٧ دادگاه نشریه خانه که همزمان شده بود با دادگاه آقای ابراهیم یزدی و دادگاه نشریه نیستان ، از خاطرات آن روز و رفتار قاضی سعید مرتضوی و بعضی اعضای هیأت منصفه مثل حجت الاسلام […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت الاسلام محمدرضا زائری با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

سال ١٣٧٧ دادگاه نشریه خانه که همزمان شده بود با دادگاه آقای ابراهیم یزدی و دادگاه نشریه نیستان ، از خاطرات آن روز و رفتار قاضی سعید مرتضوی و بعضی اعضای هیأت منصفه مثل حجت الاسلام […] که قندان را برداشت توی سر من بکوبد و شکایت آقای بادامچیان از یک نشریه دیگر و … یک چیز را هرگز فراموش نمی کنم و آن اشک ریختن آرام و همدردی مرحوم عسکراولادی بود وقتی من متن دفاعیه ام را می خواندم و به اینجا رسیده بودم که آقایان من بیگانه نیستم و توی همین جبهه ایستاده ام ، چرا تلاش می کنید همه را به جبهه دشمن بفرستید ؟ خدا روحش را قرین رحمت کند که این روزها خیلی جایش خالیست.
photo_2015-04-20_19-42-43

Share