گزارش تصویری آخرین شنبه بازار انزلی در سال ‎ ۹۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنبه بازار بندر انزلی یکی از بازار های قدیمی گیلان محسوب می شود و جاذبه های زیادی در دل خود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنبه بازار بندر انزلی یکی از بازار های قدیمی گیلان محسوب می شود و جاذبه های زیادی در دل خود دارد.

Share