تغییرات گسترده سیاسی و امنیتی در عربستان

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شاه جدید سعودی با ایجاد تغییراتی گسترده در پست ها و مناصب سیاسی و امنیتی از جمله بندر بن سلطان را از دبیرخانه شورای امنیت ملی عربستان برکنار کرد. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سلمان بن عبدالعزیز شاه جدید سعودی تغییرات گسترده ای را در […]

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شاه جدید سعودی با ایجاد تغییراتی گسترده در پست ها و مناصب سیاسی و امنیتی از جمله بندر بن سلطان را از دبیرخانه شورای امنیت ملی عربستان برکنار کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سلمان بن عبدالعزیز شاه جدید سعودی تغییرات گسترده ای را در پست های سیاسی و امنیتی عربستان ایجاد و شماری از شخصیت های بارز در خاندان سعودی را برکنار کرد.

تغییرات گسترده سیاسی و امنیتی در عربستاندر همین راستا، بندر بن سلطان از سمتش در دبیرخانه شورای امنیت ملی عربستان، خالد بن بندر از ریاست سازمان اطلاعات و فرزندان عبدالله بن عبدالعزیز شاه وفات یافته سعودی به نام “مشعل” از امارت مکه مکرمه و “ترکی” از امارت ریاض برکنار شدند.

این درحالی است که متعب فرزند سوم شاه وفات یافته سعودی نیز در پست خود به عنوان وزیر گارد ملی و سعود الفیصل در پست خود به عنوان وزیر خارجه ابقا شد.

شاه جدید سعودی همچنین سلمان خالد الحمیدان را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عربستان منصوب کرد. وی همچنین دو شورا به نام های “شورای امور سیاسی و امنیتی” و “شورای امور اقتصادی و توسعه” را تاسیس کرد.

حازم زقزوق به سمت ریاست امور ویژه دربار و محمد الحلوه،‌ مهد السماری و عبدالله المحسین نیز به سمت سمت مشاوران دربار و تمیم السالم به سمت دستیار منشی شاه جدید سعودی خود منصوب شدند.

شاه جدید سعودی همچنین خالد المحسین را به سمت ریاست اداره مبارزه با مفاسد و عبدالعزیزبن سلمان را به سمت معاون وزیر نفت و منابع طبیعی عربستان منصوب کرد.

/العالم

Share