خبر خوش سردار کمالی برای سربازان

برخی سربازان می‌توانند خدمت خود در سال ۹۴ را ۲۱ ماهه انجام دهند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به متقاضیان اعزام به خدمت سربازی اعلام کرد در صورت گرفتن برگ اعزام به خدمت تا پایان سال مدت خدمت آنها مطابق قوانین سال جاری محاسبه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،در قوانین مربوط به خدمت سربازی آمده است که کسانی که در سال ۹۴ به خدمت اعزام شوند باید ۲۴ ماه خدمت کنند.

kamaliاگر هر کدام از سربازان همسر داشته باشند ۳ ماه، به ازای هر فرزند ۳ ماه، حضور مناطق امنیتی ۳ ماه و حضور مناطق محروم و بد آب و هوا ۲ ماه کاهش خدمت خواهند داشت.

این در حالی است که امسال مدت زمان خدمت نظام وظیفه تنها ۲۱ ماه است که همین موارد از آن کاسته می‌شود از این رو حجم بسیاری از جوانان با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ تقاضا داشتند تا به خدمت بروند.

به سراغ سردار کمالی جانشین معاونت منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح رفتیم تا از وی درباره افزایش حجم سربازان سؤال بپرسیم.

وی خبر خوشی را به سربازان داده و عنوان کرد: برابر تصمیم‌گیری‌های انجام شده برخی از سربازان می‌توانند خدمت خود را در سال ۹۴ برابر مقررات سال ۹۳ انجام دهند.

از وی درباره شرایط این سربازان پرسیدیم که سردار کمالی گفت: هر کدام از متقاضیان خدمت سربازی که تا پایان سال ۹۳ به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه و فقط برگ اعزام به خدمت برایشان صادر شود و مدارکشان را به صورت کامل ارائه کنند جزو این دسته از سربازان خواهند بود.

سردار کمالی افزود: اصلا مهم نیست که در برگ اعزام خدمت چه تاریخی برای اعزام قید شود و فقط کافی است برگ اعزام گرفته شود.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای مثال حتی اگر در برگ اعزام به خدمت قید شده باشد اعزام شهریور سال ۹۴ باز هم مدت خدمت برابر سال ۹۳ و قوانین امسال محاسبه می‌شود.

سردار کمالی گفت: این تصمیم از آنجا اتخاذ شد که خانواده‌ها در تماس با نیروهای مسلح ابراز نگرانی از مدت زمان خدمت فرزندانشان داشتند و از طرفی ظرفیت مراکز آموزشی و نیروهای مسلح نیز محدود است./فارس

Share