جعفرزاده با انتقاد از برداشتن تکلیف حذف یارانه پردرآمدها در بودجه ۹۴

دولت از تعهد حذف یارانه پردرآمدها برای سال ۹۴ شانه خالی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از برداشتن تکلیف حذف یارانه پردرآمدها در بودجه ۹۴، گفت: دولت برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بر اساس بودجه سال ۹۴ مبلغ ۶۳ هزارمیلیارد ریال کمبود اعتبار دارد که از محل ردیف های بودجه تامین خواهد کرد.

افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94 برای جبرای کسری دولت برای پرداخت یارانه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از برداشتن تکلیف حذف یارانه پردرآمدها در بودجه ۹۴، گفت: دولت برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بر اساس بودجه سال ۹۴ مبلغ ۶۳ هزارمیلیارد ریال کمبود اعتبار دارد که از محل ردیف های بودجه تامین خواهد کرد.

jafarzade_6675 (5)غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، به ایرادات تبصره پیشنهادی درلایحه بودجه در راستای هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون هدفمند سازی یارانه ها به منظور کمک به بخش تولید و اقتصاد، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در لایحه بودجه سال آتی مبلغ  ۵۲ هزار میلیارد ریال پیشنهاد کرده که در مقایسه با سال جاری با کاهش ۴۸ درصدی مواجه است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: درراستای اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه یعنی بخش بهداشت و درمان ۴۸ هزار میلیارد ریال برای بودجه سال آتی پیشنهاد شده است که در مقایسه با سال قبل تغییری مشاهده نمی شود.

وی با بیان اینکه پرداخت نقدی و غیر نقدی در لایحه پیشنهادی تقریبا مثل سال گذشته است، افزود: سال گذشته تا مبلغ ۴۲۵ میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌هادر نظر گرفته شد که این رقم برای سال جاری ۴۲۰ هزار میلیارد ریال است.

این عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت در بخش هدفمندی مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال را برای تامین یارانه سود تسهیلات مسکن حمایتی زوج‌های جوان و اقشار آسیب پذیر روستایی، ساماندهی بافت فرسوده و سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر و برای کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان ۱۰ هزار میلیارد ریال  دربودجه سال ۹۴ درنظر گرفته است.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه جمع هزینه هدفمندی برای سال آتی ۵۴۳ هزار میلیارد ریال و جمع درآمد آن ۴۸۰ هزارمیلیارد ریال است، افزود: دولت برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بر اساس بودجه سال ۹۴ مبلغ ۶۳ هزارمیلیارد ریال کمبود اعتبار دارد که از محل ردیف‌های بودجه تامین خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را آنقدر پیش بینی نکرده است که کفاف هزینه های اجرای آن را بدهد، گفت: دولت یا باید در اواخر سال ۹۳ یا در طول ۹۴ باید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد که پیش بینی ما این است که در سال ۹۳ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از درآمدها یش را نمی تواند تامین کند.

نماینده مردم رشت در مجلس  با بیان اینکه دولت در نیمه اول سال جاری تنها توانست ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی را تامین کند، ‌گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یک اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه دولت راهبرد حذف یارانه گروههای پردرآمد را حذف کرده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ،گفت: درسال ۹۳ تبصره ای برای حذف یارانه پردرآمدها درلایحه بودجه قید شده بود که  این تکلیف در لایحه بودجه سال آتی دیده نشده است./خانه ملت

 

Share