کودکی که از طفولیت مشق جنایت فرا می گیرد+عکس(۱۸+)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با ظهور داعش درمنطقه ی خاورمیانه همواره شاهد صحنه های دردناکی از این دست بوده ایم . کودکانی که بجای بازی های کودکانه ، با سرهای جدا شده ی مردم بیگناه بازی می کنند. توحش تا به کجا ادامه خواهد داشت ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با ظهور داعش درمنطقه ی خاورمیانه همواره شاهد صحنه های دردناکی از این دست بوده ایم . کودکانی که بجای بازی های کودکانه ، با سرهای جدا شده ی مردم بیگناه بازی می کنند.
توحش تا به کجا ادامه خواهد داشت ؟

B1SgOvHCYAAoVHO

Share