سه استاندار استان های شمالی در صف تغییر دولت+اسامی پیشنهادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که منابع رسمی و دولتی بر ادامه فعالیت و عدم تغییر زودهنگام استانداران تاکید دارند اما یک سایت اصلاح طلب مدعی شد که ۳ تن از استانداران استان های شمالی کشور در آستانه تغییر از سمت خود قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که منابع رسمی و دولتی بر ادامه فعالیت و عدم تغییر زودهنگام استانداران تاکید دارند اما یک سایت اصلاح طلب مدعی شد که ۳ تن از استانداران استان های شمالی کشور در آستانه تغییر از سمت خود قرار گرفته اند.

IMG18232707سایت «روز نو »در ادامه نوشته است:
گفته می شود که استانداران استان های مازندران، گلستان و خراسان شمالی در آستانه تغییر قرار دارند و وزارت کشور گزینه های جایگزینی این افراد را هم با رایزنی هایی که داشته تعیین کرده است.

بنابراین گزارش ،علت تغییر این استانداران ،ضعف عملکرد مدیریتی، همسو نبودن با بدنه دولت ، نصب فرمانداران نا کارآمد و غیر همسو با دولت عنوان شده است.دیارمیرزا

از پنجه فولادگران به عنوان گزینه پیشنهادی استانداری مازندران ،محمدرضا صالحی گزینه پیشنهادی استانداری گلستان و جعفر رحمان زاده بعنوان گزینه پیشنهادی استانداری خراسان شمالی نام برده شده است.

 

Share