ندیمی :مسئولین کارمند و کارگر مردم اند نه قیم آن ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: مسئولین نباید احساس کنند قیم مردم اند زیرا مردم قانون را تایید کرده اند و طبق این قانون مسئولین به رویی کار آمده اند و بهمین دلیل اولین ویژگی حکومت جمهوری اسلامی قانون است و هیچ کس بر اساس رای و سلیقه شخصی حکومت نمی کند و در فضای قانونی تصمیمات باید منطبق بر قانون باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با تاکید بر اینکه افرادی که می خواهند مردم دنباله رو آنها باشند راهشان اشتباه است گفت: چنین رویکردی فراقانونی است و موجب استبداد در مسئولین می شود زیرا طبق قانون اساسی مسئولین دنباله رو خواسته های مردم هستند و باید برای این خواسته ها سیاست گذاری و تصمیم گیری کنند.

ندیمی ابوذر ندیمی با اشاره به سخنان رییس جمهور با عنوان اینکه “مسئولین خود را قیم جامعه ندانند” گفت: اصول نظام جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری دینی است و معنای مردم سالاری این است که مسئولین در خدمت مردم و منتخب مردم هستند و وظیفه دیگری جز انجام دادن امور مردم ندارند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: مسئولین نباید احساس کنند قیم مردم اند زیرا مردم قانون را تایید کرده اند و طبق این قانون مسئولین به رویی کار آمده اند و بهمین دلیل اولین ویژگی حکومت جمهوری اسلامی قانون است و هیچ کس بر اساس رای و سلیقه شخصی حکومت نمی کند و در فضای قانونی تصمیمات باید منطبق بر قانون باشد.

وی دومین ویژگی نظام جمهوری اسلامی را انتخاب و یا انتصاب مسئولین را در چهارچوب قانون خواند و تصریح کرد: همه ی مسئولین نظام، نوکران موقت مردم هستیم و طبق قانونی که ما مسئول شده ایم طبق همان قانون از مسئولیت کنار می رویم و ماندن مشروط به شرایط و فرآیندهای قانون است.

عضو کمیسیون اقتصادی در تشریح سومین ویژگی نظام گفت: وظیفه مسئولین به عنوان نوکران مردم برآوردکردن نیازهای مردم از طریق وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات است و به تعبیر دیگر بر اساس وظیفه واختیاری که تعریف شده است باید بتوانیم وظایف را انجام دهیم.

وی افزود: هیچگاه جانشین و همه کاره و قیم مردم نیستیم بلکه کارمند و کارگر مردم برای انجام خدمات معین در زمان معین و با قانون معین هستیم بنابراین هیچ مسئول نظامی نباید بیاندیشد که سرپرست و همه کاره ی مردم است و مردم نوکر آنها هستند.

ندیمی با بیان اینکه عبارت “ارباب رجوع” به وضوح معنی نوکر بودن مسئولین را می رساند افزود: میثاق اجتماعی بین مردم و مسئولین حکومت قانون اساسی است نه قیمومیت.

وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم در خدمت مردم هستیم و هیچ فرد و دسته و گروهی مافوق قانون نیست و همه ذیل قانون تعریف می شوند دیگر مشکلی از نظر ارتباط مردم و حکومت نیست زیرا هرکسی که فرا قانونی برخورد می کند و خود را فرای قانون بداند به استبداد دچار می شود و این استبداد موجب گسست روابط مردم و حکومت می شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با تاکید بر اینکه افرادی که می خواهند مردم دنباله رو آنها باشند راهشان اشتباه است گفت: مسئولین دنباله رو خواسته های مردم هستند و باید برای این خواسته ها سیاست گذاری و تصمیم گیر کنند.

وی افزود: با چنین رویکردی که ما مسئولین سرپرست مردم هستیم و مردم دنباله رو و نوکر ما خطاهای آشکاری بین رابطه حکومت و مردم ایجاد می شود.

خانه ملت/

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،

Share