گروه های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در تابلو فرش ایرانی +تصاویر

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرشباف اردبیلی تیم ها و گروه های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل را در تار و پود تابلو فرش ایرانی نقش زد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرشباف اردبیلی تیم ها و گروه های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل را در تار و پود تابلو فرش ایرانی نقش زد.

106112 106105 106106

Share