سختی های شیرین معلمی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «داداش هاشمی»و«طاهر قطبی» معلمان دبستان سید محمود دینوری در روستای«شاد میلرزان» می باشند.این دبستان که از ییلاقات شهرستان تالش دراستان گیلان می باشد در سال ۱۳۵۲تاسیس شده است.همچنین دارای در۶مقطع، دو کلاس وحدودا۲۰ دانش آموز است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «داداش هاشمی»و«طاهر قطبی» معلمان دبستان سید محمود دینوری در روستای«شاد میلرزان» می باشند.این دبستان که از ییلاقات شهرستان تالش دراستان گیلان می باشد در سال ۱۳۵۲تاسیس شده است.همچنین دارای در۶مقطع، دو کلاس وحدودا۲۰ دانش آموز است.
2684169-3843491 2684169-3843490 2684169-3843489 2684169-3843484 2684169-3843485 2684169-3843487 2684169-3843479 2684169-3843476 2684169-3843477 2684169-3843481 2684169-3843483 2684169-3843478 2684169-3843474 2684169-3843473 2684169-3843469

Share