کفن و دفن از مالیات معاف شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا، علیرضا طاری‌بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وجود ابهام در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در اصلاحیه این قانون، این ابهام نیز برطرف شده و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، هیچ شائبه‌ای در این زمینه وجود […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا، علیرضا طاری‌بخش45 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وجود ابهام در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در اصلاحیه این قانون، این ابهام نیز برطرف شده و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، هیچ شائبه‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد، به این ترتیب، هزینه کفن و دفن براساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات است و شائبه‌ای نیز درمورد آن وجود نخواهد داشت.

Share