نمایندگانی که در مجلس می خوابند را چه کسی تنبیه می کند ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس با بیان اینکه باید ۴ مرزبان آزادشده به‌علت تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه تنبیه شوند.آیا خوابیدن نمایندگان در صحنه مجلس کوتاهی و تخلف در انجام وظیفه محسوب میشود؟اگر چنین است چه کسی باید این نمایندگان محترم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس با بیان اینکه باید ۴ مرزبان آزادشده به‌علت تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه تنبیه شوند.آیا خوابیدن نمایندگان در صحنه مجلس کوتاهی و تخلف در انجام وظیفه محسوب میشود؟اگر چنین است چه کسی باید این نمایندگان محترم را تنبیه کرده و تنبیه این نمایندگان چگونه است .

103195 103187 103188 103189 103190 103191 103192 103193 103194

Share