زندگی در خیابان به خاطر عدم توانایی در پرداخت اجاره+تصاویر

در ادامه تهران گردی  احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی تهران مشاهده شد.

در ادامه تهران گردی  احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی تهران مشاهده شد.
hamid forootan-6-128 23613_797 13930129211425726_PhotoL

Share