با توجه به استعفای دکتر حبیب ا.. سمیع زاده :

معاون جدید آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به استعفای دکتر حبیب ا.. سمیع زاده از سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان،معاون جدید آموزشی دانشگاه منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  با توجه به استعفای دکتر حبیب ا.. سمیع زاده از سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان، آقای دکتر فرهاد شیرینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب و از خدمات و تلاش های آقای دکتر سمیع زاده در طی تصدی این معاونت تشکر و قدردانی شد.

view_m

دکتر حبیب ا.. سمیع زاده دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات از آذر ماه سال ۱۳۹۰ مسئولیت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان را برعهده داشت .

دکتر فرهاد شیرینی استاد گروه شیمی پیش از این مسئولیت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان را عهده دار بود.

رتبه علمی: استاد

 دانشکده: دانشکده علوم پایه

 گروه: گروه شیمی

۱- لیسانس شیمی – دانشگاه شیراز (۱۳۶۶-۱۳۶۲)

۲- فوق لیسانس شیمی الی – دانشگاه شیراز (۱۳۶۹-۱۳۶۷)

۳- دکتری شیمی الی – دانشگاه شیراز (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شدند :

view_m (1)
بنا به پیشنهاد مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه گیلان اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شدند .

دکتر فاطمه کریمی                    عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

دکتر سید ولی ا.. موسوی          عضو هیات علمی گروه روانشناسی

دکتر مهر علی همتی نژاد           عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی

مهندس ناصر حمیدزاده              عضو هیات علمی گروه عمران

دکتر منصور افشار محمدیان        عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

 

Share