رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان مشخص شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شده است بعد از انتصاب سیف الله مسرور رییس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان بعنوان مدیرکل بازرسی استان گیلان ، دادستان نظامی گیلان بجای ایشان بعنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان منصوب شده است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شده است بعد از انتصاب سیف الله مسرور رییس سابق سازمان قضایی نیروهایbd10ccdb62d60d369ac05decd74edcd4 مسلح گیلان بعنوان مدیرکل بازرسی استان گیلان ، دادستان نظامی گیلان بجای ایشان بعنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان منصوب شده است.

شنیده های خبرنگار دیارمیرزا، حاکی از این است که با حکم رییس قوه قضاییه سید کمال الدین موسوی دادستان سابق نظامی گیلان بعنوان رییس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان منصوب شده است همچنین شنیده شده است سید قاسم عبداللهی نیز بعنوان دادستان جدید نظامی گیلان منصوب خواهد شد عبداللهی پیش از این بعنوان معاون دادستان نظامی گیلان در حال خدمت بود .

Share