امضای روحانی روی ناو جماران + عکس

امضاء یادبود حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در ناو جماران ارتش /فارس

امضاء یادبود حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در ناو جماران ارتش

ناو

/فارس

Share