استاندار درنشست با مديرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزي کشور

گیلان دارای فقیرترین کشاورزان است,معیشت آنها باید بهبود یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار درنشستی با مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه علیرغم ظاهری سبز و زیبا دارای فقیرترین کشاورزان هستیم گفت: وضعیت معیشتی کشاورزان گیلان باید بهبود یابد و این امر حمایت همه نهادهای بخش کشاورزی و بانکها را می طلبد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان درنشستی با مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه علیرغم ظاهری سبز و زیبا دارای فقیرترین کشاورزان هستیم گفت : وضعیت معیشتی کشاورزان گیلان باید بهبود یابد و این امر حمایت همه نهادهای بخش کشاورزی و بانکها را می طلبد .

دکتر نجفی برکاهش نرخ بیکاری در گیلان تأکید کرد و افزود : تقویت و توسعه بخش کشاورزی باتوجه به پتانسیل بالای گیلان و نیروی انسانی متخصص می تواند در کاهش نرخ بیکاری این استان بسیار تأثیر گذار باشد .

najafi2

وی به تسهیلات بانکها در زمینه حمایت از کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت : بانکها باید از بخش کشاورزی حمایت بیشتری داشته باشند و در پرداخت تسهیلات به کشاورزان همکاری خود را بیشتر کنند و در این راستا نیز با رئیس کل بانک مرکزی و برخی رؤسای بانکهای کشور رایزنی هایی انجام داده ام .

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۲۸۶ تشکل عضو صندوق توسعه بخش کشاورزی در این استان تأکید کرد : با توجه به پتانسیل بالای کشاورزی در گیلان ، تقویت و افزایش اعتبارات این صندوق بسیاراهمیت دارد .

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاروزی کشور در این نشست گیلان را استانی مستعد از نظر کشاورزی دانست و گفت : تاکنون در ۹ استان صندوق حمایت از بخش کشاورزی در شهرستانها تشکیل شده است و انتظار داریم این اتفاق در گیلان نیز بوقوع بپیوندد.

رضوی افزود : ما آمادگی داریم تا در صورت تصویب صندوق حمایت از چای به صورت اختصاصی این صندوق را تشکیل داده و ازاین محصول استراتژیک حمایت ویژه ای انجام دهیم .

Share