تذکرات ندیمی و لاهوتی به رئیس جمهور و دو وزیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به وزیران کشاورزی و صنعت و معدن خواستار پیگیری علت واردات سه برابری برنج از هندوستان به ایران شد و از قرار دادن برنج هندی در سبد کالا انتقاد کرد. لاهوتی نماینده لنگرود و نادمی نماینده بهشهر و ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به وزیران کشاورزی و صنعت و معدن خواستار پیگیری علت واردات سه برابری برنج از هندوستان به ایران شد و از قرار دادن برنج هندی در سبد کالا انتقاد کرد.

لاهوتی نماینده لنگرود و نادمی نماینده بهشهر و ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به رئیس جمهور از عدم استفاده برنج ایرانی در سبد کالا و جایگرینی برنج هندی به جای آن انتقاد کردند.

Share