نشست سرپرست دانشگاه گیلان با بانوان هیات علمی دانشگاه

بانوان هئیت علمی دانشگاه گیلان چه پیشنهاداتی به دکتر رضی دادند ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر احمد رضی در این نشست ضمن تاکید بر نقش زن در جامعه و دانشگاه گفت:حدود نیمی از دانشجویان دانشگاه را خانم ها تشکیل می دهند که باید خصوصیات روحی آنان در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر احمد رضی در این نشست ضمن تاکید بر نقش زن در جامعه و دانشگاه گفت:حدود نیمی از  دانشجویان دانشگاه را خانم ها تشکیل می دهند که باید خصوصیات روحی آنان در برنامه ریزی های آموزشی مد نظر قرار گیرد. در محیط های  آموزشی انتقال دانش یک بعدی نیست بلکه مجموعه ای از ارتباطات انگیزشی که متکی بر رفتار انسانی است در کیفیت آموزش نقش دارد و با توجه به نگاه نرم افزاری که بانوان عضو هیات علمی نسبت به مسائل دارند این نگاه می تواند به تلطیف فضای دانشگاه و محیط علمی کمک کند.

razi

سرپرست دانشگاه گیلان تقویت روابط انسانی در دانشگاه را مهم خواند و گفت:با مشارکت بانوان می توان به  تقویت این روابط کمک کرد.
ایشان با تاکید بر اینکه در محیط دانشگاهی انتظار می رود فرصت هایی ایجاد شود تا خانم ها بتوانند توان مدیریتی خود را نشان دهند که برای عملی کردن این امر نیازمند مشارکت جامعه بانوان دانشگاه هستیم.
دکتر رضی ضمن با اهمیت خواندن مشارکت تمام دانشگاهیان در پیشبرد امور دانشگاهی اظهار داشت:ما باید شرایطی را فراهم کنیم که همه افراد بتوانند در اداره بهتر دانشگاه نقش داشته باشند.
ایشان در ادامه به ایجاد شورای صنفی بانوان جهت پیگیری مسائل مربوط به بانوان تاکید کرد و یادآور شد: با استفاده از تجربیات گذشته و رعایت اصول می توان میزان کارآیی و اثربخشی آن شورا را بیشتر کرد. وی در ادامه تقویت بعد نظارتی در دانشگاه را عاملی مهم و تاثیرگذار برای پویایی ساختار سازمانی دانشگاه دانست.

شایان ذکر است در این نشست تعدادی از بانوان هیات علمی دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسائلی همچون لزوم اصلاح نگرش مدیریت و جامعه دانشگاهی نسبت به بانوان و توجه به نقش آنان در تصمیم گیری ها،زمینه سازی برای استفاده برابر بانوان از فرصت هابه ویژه فرصت های پژوهشی و ترفیع علمی،توجه به نیازهای رفاهی خاص بانوان و استفاده از بانوان دانشگاه در پست های مدیریتی پرداختند و ایده هایی برای اداره بهتر دانشگاه ارائه دادند.

Share