مردی که عمدا با خودروها تصادف می کند + تصاویر

این مرد روسی تبار بر حسب علاقه ای که دارد با خودروها عمدا تصادف می کند.  

1623031_503این مرد روسی تبار بر حسب علاقه ای که دارد با خودروها عمدا تصادف می کند.

 

Share