فاطمه احمدپور:

قدیما یادش بخیر،امروز خانم‌ها همه همه جا یک شکلن، مثل عروسک

دیارمیرزا: قدیما یادت بخیر…حرم حرمت داشت.
امروز به حرمت حرم هم دقایقی حجاب کامل نیست. ما که با کلی خواسته دست به دامان ضریح می‌شویم لااقل از سیاست کاری هم شده دقایقی احترامرا فراموش نکنیم تا هی نگویند خانم‌ها حجاب…این است که می‌گویند چرا حجاب اجباری است؟

قدیما یادت بخیر…

قدیما همه چیز حرمت داشت.daneshgah_azad_12

پدر، هیچکس حق نداشت صدایش را بلند کند و پاهایش را دراز

مادر، حرمت داشت، حرفش خریدار ی می‌شد

همسر، بدون اجازه اش بیرون رفتن از خانه دور از آداب زندگی زناشویی بود

و مردها حتی از زمین خشک نان در می‌آوردند نه اینکه بگویند کار نیست

قدیما یادت بخیر…

همسایه احترام داشت، بیرون آمدن آداب داشت، لباس پوشیدن با نظر شخصی نبود

خلاصه هر کی به هر کی نبود

راحت می‌توانستی در چشم دیگری بنگری و حرف بزنی

بیرون بیایی و بدون دقدقه به کارهای روزمره‌ات بپردازی

اما حالا…

اگر یک ساعت بیرون بیایی تمام شب با خود کلنجار می‌روی کاش سرم را بالا نمی‌گرفتم

قدیما یادت بخیر…

قدیما غیرت مردانه چون و چرا نداشت، غیرت ارزان فروخته نمی‌شد

هیچ چیز اجبار نبود همه احترام و حق و الناس را می‌دانستند.

قدیما یادت بخیر…

حرم حرمت داشت.

امروز به حرمت حرم هم دقایقی حجاب کامل نیست. ما که با کلی خواسته دست به دامان ضریح می‌شویم لااقل از سیاست کاری هم شده دقایقی احترامرا فراموش نکنیم تا هی نگویند خانم‌ها حجاب…

این است که می‌گویند چرا حجاب اجباری است؟

آن‌ها یادشان می‌رود…

احترام متقابل باید باشد

“چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی دردسر بی”

مهمان حرمت داشت هیچکس با لباس راحتی جلویش نمی‌نشست

امروز لباس اصلی دانشجویان زیرپوش شده است

زیورآلات از جمله وسایل ضروری آقایان به شمار می‌آید

و خیلی سخت آرایشگاه مردانه را از زنانه می‌توان تفکیک کرد

و خانم‌ها همه همه جا یک شکلن، مثل عروسک

اما در خانه…

ای قدیما یادت بخیر…

Share