انتشار صورت هزینه‌های باشگاه ملوان/ هدایتی ۶ میلیارد تومان پرداخت کرده است

مدیرعامل باشگاه ملوان اسناد مالی خود را منتشر کرد تا ثابت کند حسین هدایتی فقط ۶ میلیارد تومان به این باشگاه پول داده است. به گزارش دیارمیرزا، صادق درودگر صورت هزینه‌های باشگاه ملوان را در  فصل جاری در اختیارخبرگزاری فارس گذاشت تا ثابت کند که حسین هدایتی فقط شش میلیارد تومان به باشگاه ملوان در این فصل […]

مدیرعامل باشگاه ملوان اسناد مالی خود را منتشر کرد تا ثابت کند حسین هدایتی فقط ۶ میلیارد تومان به این باشگاه پول داده است.

خبرگزاری فارس: انتشار صورت هزینه‌های باشگاه ملوان/ هدایتی ۶ میلیارد تومان پرداخت کرده است

به گزارش دیارمیرزا، صادق درودگر صورت هزینه‌های باشگاه ملوان را در  فصل جاری در اختیارخبرگزاری فارس گذاشت تا ثابت کند که حسین هدایتی فقط شش میلیارد تومان به باشگاه ملوان در این فصل کمک کرده است.

هدایتی دو میلیارد تومان هم فصل گذشته بابت در اختیار گرفتن سهام باشگاه ملوان پرداخت کرده است که مربوط به این فصل نیست.

ریز هزینه‌های باشگاه ملوان به شرح زیر است:

هزینه هـا

هزینه ها از شروع فصل ۹۱/۴/۱ الی ۹۲/۳/۳۱

پرداخت به بازیکنان و مربیان از ۹۱/۴/۱الی ۹۲/۳/۳۱ ۳۸,۴۵۱,۹۴۶,۸۳۸

پرداخت به مربیان و بازیکنان از ذخیره بستانکاری قرارداد فصل گذشته ۳,۵۹۴,۰۲۴,۲۸۷

پرداخت به مربیان پایه تا پایان فصل ۱,۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰

پرداخت به مربیان و بازیکنان بانوان ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰

حقوق کارکنان گذشته ۱,۷۱۶,۲۰۰,۰۰۰

ذخیره خرداد و تیر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

حق الزحمه مدیرعامل از شروع فصل تا ۹۲/۳/۱ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های مسابقات و تمرینات بزرگسال ۵,۳۹۳,۷۴۴,۸۷۳

هتلها/المپیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

بازسازی ورزشگاه ۷۷۸,۱۲۷,۵۵۰

خرید البسه ورزشی ۱,۷۹۵,۶۷۶,۰۰۰

سایر هزینه ها/اداری/قبوض آب و برق و گاز و تلفن/ فرهنگی تبلیغاتی ۱,۸۳۳,۴۲۲,۹۹۴

پاداش مسابقات ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های پزشکی ۷۵۰,۱۶۱,۷۰۳

اجاره زمینهای ورزشی ۲۴۴,۵۷۰,۰۰۰

هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال امید ۴۵۴,۲۵۳,۵۳۱

هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال جوانان ۴۱۳,۰۳۷,۵۹۰

هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال نوجوانان ۲۰۳,۰۶۵,۴۰۸

هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال نونهالان ۲۹۱,۳۶۰,۸۳۸

هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال بانوان ۴۹۳,۹۶۳,۱۰۷

هزینه تیم فوتبال ملوان نوین ۱۲,۶۲۰,۰۰۰

 

منابع بتاریخ ۱۳۹۲/۶/۵       از ۹۱/۴/۱ الی ۹۲/۶/۵

دریافت از شرکت استیل آذین ایرانیان ۶۰,۲۸۸,۵۸۰,۰۰۰

دریافت از سازمان لیگ ۷,۸۲۹,۶۳۵,۸۴۵

دریافت از بانک حکمت ایرانیان ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر درامدها ۹۲۷,۷۶۹,۶۸۷

 

جمع دریافتی‌های منابع ۷۵,۲۲۰,۹۸۵,۵۳۲

Share