انتقاد شدید امام جمعه رودبار از عطالله حکیمی:

آقای حکیمی ازماخواست جشن بگیریم،خودش مخالف صحبت می کند!!!

به گزارش دیارمیرزا امام جمعه رودبار با اشاره به مخالفت نماینده رودبار با کابینه دولت، گفت: اگر ایشان می خواستند با این شدت با دولت مخالفت کنند نباید وارد ستاد آقای روحانی می شدند.

به گزارش دیارمیرزا حجت الاسلام والمسلمین مسعود داودی در خطبه های نماز جمعه این هفته رودبار با اشاره به آیات و روایات اظهار کرد: بدترین مکان جهنم جایگاه کسانی است که گناهانی چون تکبر، حسد، خود پسندی مرتکب شوند. در مقابل تواضع و فروتنی از خصلت های شایسته یک انسان است که فرد را به جایگاه کسب قرابت و بزرگی می رساند.davoodi

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، اضافه کرد: انتقاد از دولت باید سازنده، دلسوزانه، منصفانه و برای جامعه مفید واقع شود.

نماینده ولی فقیه در رودبار به نطق نماینده رودبار در جلسه رأی اعتماد به وزیران اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم رودبار از نطق نماینده رودبار در روز رأی اعتماد گلایه دارند.

وی ادامه داد: در مطالبی که نماینده شهرستان عنوان نمودند دو نکته وجود دارد اول اینکه اگر ایشان می خواستند با این شدت با دولت مخالفت کنند نباید وارد ستاد آقای روحانی می شدند. نکته دوم مردم انتظاراتی دارند که خراب کردن آرزوهای مردم بدین طریق درست نبود.

وی تصریح نمود: نماینده رودبار بعد از پیروزی آقای روحانی از ما خواستند که در رودبار جشن بگیریم./ زیتون خبر

Share