ندیمی: همراهان وزرا دلال های شغلی هستند

به گزارش دیارمیرزا : ندیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار رعایت موادی از آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به نظم در مجلس است، شد. وی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: به نظر می رسد در اداره جلسات و مباحث مربوط به هیات وزیران چند نکته را باید […]

به گزارش دیارمیرزا : ندیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار رعایت موادی از آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به نظم در مجلس است، شد.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: به نظر می رسد در اداره جلسات و مباحث مربوط به هیات وزیران چند نکته را باید تذکر دهید و مدیریت کنید.

نماینده لاهیجان خاطر نشان کرد: افرادی که به نام همراه وزیران به مجلس می آیند بسیاری از آنها ربطی به وزیران ندارند و رفتارهایی انجام می دهند که درست نیست. به نظر می رسد هیات رئیسه برای هفته آینده این موضوع را باید سامان دهد، از جمله مدیریت ورود آنها و نوع تماس با نمایندگان .

ندیمی خاطر نشان کرد: از جمله اقدامات آنها تحت فشار قرار دادن نمایندگان تحت عناوین مختلف یا انتقال اطلاعات غلط به وزیران است که می تواند منشا بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی باشد.

وی گفت: این افراد به نوعی دلالی شغلی برای خودشان انجام می دهند و ما را در حقیقت به نوعی مطمع اهداف خود قرار داده اند. فکر می کنم برای هفته بعد لازم است که دستور بفرمایید نمایندگان کسانی را وارد محوطه مجلس نکنند و همراهان وزیران نیز محدود به یکی دو نفر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دهها نفر در راهروهای مجلس اساسا ورود و تردد و ارتباطات ما را تحت تاثیر قرار داده اند، برای حفظ شان مجلس این موضوع رعایت شود.

ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، قول مساعد داد  که این موضوع در هیات رئیسه مطرح شود و ساز و کاری ترتیب داده شود که از حواشی پرهیز شود.

در جلسه امروز بهروز نعمتی نماینده اسد آباد نیز نسبت به این مساله تذکر داد.

Share