صحن مجلس را از تلویزیون پخش نکنید + عکس

به گزارش دیارمیرزا : پخش مستقیم برنامه رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شبکه خبر مردم را با پدیده بی نظمی نمایندگان آشنا کرده است.

به گزارش دیارمیرزا : پخش مستقیم برنامه رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شبکه خبر مردم را با پدیده بی نظمی نمایندگان آشنا کرده است.

هر چند مستند به قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم از رادیو پخش می گردد . لیکن پخش تلویزیونی آن موجب گردیده است علاوه بر مذاکرات که حال و هوای مجلس نیز به مردم منتقل گردد.

تصاویر تلویزیونی موید این مساله است که در هنگام نطق موافق و مخالفین و وزرای پیشنهادی قسمت عمده‌ای از نمایندگان بی توجه به آنچه بیان می‌گردد مشغول رفت و آمد و اجتماع و لابی در صحن علنی مجلس می‌باشند.

تصاویر زیر گویاست :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 

Share