بررسی وضعیت مدیران دوشغله در گیلان ضرورت دارد

به گزارش دیارمیرزا موضوع مدیران دو شغله از چند سال قبل مورد بحث فعالان اجتماعی و سیاسی و دولت و مجلس شورای اسلامی است و راهکارهای مختلفی جهت تصویب قوانین پیشگیرانه تا به حال مطرح گردیده است که هنوز به جایی نرسیده است. استان گیلان نیز از این امر مستثنی نیست و شاهد حضور مدیران […]

به گزارش دیارمیرزا موضوع مدیران دو شغله از چند سال قبل مورد بحث فعالان اجتماعی و سیاسی و دولت و مجلس شورای اسلامی است و راهکارهای مختلفی جهت تصویب قوانین پیشگیرانه تا به حال مطرح گردیده است که هنوز به جایی نرسیده است.

استان گیلان نیز از این امر مستثنی نیست و شاهد حضور مدیران دو شغله هستیم. استانی که غنی از شخصیت ها و مدیران توانمند بوده و جوانان تحصیلکرده و مدیران با تجربه کم ندارد نیز عاری از مدیران دو شغله نیست. نکته جالب آنکه برخی از این مدیران دو شغله بومی هم نیستند. هرچند مسئله بومی و غیر بومی اصالت ندارد و میزان سنجش افراد تقوا، توانمندی مدیریتی و فاکتورهای دیگر است اما در شرایط یکسان، بومی به علت شناخت بیشتر نسبت به شرایط استان ارجح است و جالب آنکه کسانی که در زمان حضور استاندار سابق فریاد وامصیبتا سر می دادند و غیربومی بودن او را علتی برای ویرانی قطعی استان در آینده اعلام می کردند، اکنون در مقابل غیر بومی های دو شغله سکوت می کنند!

بررسی دقیق تعداد مدیران دو شغله در استان خالی از لطف نیست و جا دارد تمهیدات لازم از سوی مسئولین مربوطه از جمله مدیر ارشد استان به ویژه با روی کار آمدن دولت یازدهم جهت مقابله با این پدیده اندیشیده شود./گیلان آنلاین

 

Share