ترفند جدید برای شلوغ نشان دادن استقبال از سفر استانی دولت + تصاویر

دیارمیرزا ترفند جدید برای شلوغ نشان دادن استقبال از سفر استانی دولت به دنبال عدم استقبال از سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به استان‌ها، دولتی‌ها در ترفندی جدید مکان سخنرانی احمدی‌نژاد را از ورزشگاه ارومیه به یکی از میادین مرکزی این شهر منتقل کردند. سفر استانی دورسوم سفر استانی دور چهارم

دیارمیرزا ترفند جدید برای شلوغ نشان دادن استقبال از سفر استانی دولت به دنبال عدم استقبال از سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به استان‌ها، دولتی‌ها در ترفندی جدید مکان سخنرانی احمدی‌نژاد را از ورزشگاه ارومیه به یکی از میادین مرکزی این شهر منتقل کردند.

سفر استانی دورسوم

سفر استانی دور چهارم

Share