حکیمی:احیای خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش از کامیابی‌های انقلاب اسلامی است

به گزارش دیار میرزا عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: احیای خودباوری و استقلال طلبی در عرصه های اقتصاد و دانش از کامیابی های انقلاب اسلامی است. عطاالله حکیمی، افزود: این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. وی اظهارداشت: هدف […]

به گزارش دیار میرزا عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: احیای خودباوری و استقلال طلبی در عرصه های اقتصاد و دانش از کامیابی های انقلاب اسلامی است.

عطاالله حکیمی، افزود: این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است.

وی اظهارداشت: هدف گزاری امسال (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی) نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه، نیروی کار داخلی و در نهایت کشاورزی، صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می شود.hakimi

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدی ملی سفیر هویت، توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک کار استقلال، عزت سیاسی و حماسه سیاسی ملت استوار ایران است.

وی همچنین با بیان اینکه حضور مردم در عرصه اقتصاد و سیاست باید حضوری جهادی باشد، افزود: با حماسه، با شور، با همت بلند، نگاه امیدوارانه، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدان ها شد و با حماسه‌آفرینی باید به اهداف متعالی رسید.

حکیمی اظهارداشت: رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و نفوذش در مجامع بین المللی و مصونیت آن در امنیت، تاثیری مهمی دارد.

وی ادامه داد: اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی های راهبردی و همچنین بنیان های فاقد دانش محوری داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و موضع مستقل خود را ندارد و در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

Share