قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۷/۱۷

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۷/۱۶+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۷/۱۴+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۷/۰۲+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۶/۲۳+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۶/۱۳+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۶/۱۱+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۶/۱۰+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۹۸/۰۴/۱۹+ جدول

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

خودروسازان اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‎دهند | صحبت از گرانی سوخت خط قرمز است

کاهش قیمت خودرو توهم است/اعتراف به پایین بودن کیفیت خودرو/ ۷ هزار استخدام دستوری/تقاضا پایین است