مسئولان شعار مرگ بر آمریکا را در عمل ثابت کنند | مسئولین فرزندان خود را از آمریکا برگردانند

جان مردم اسالم در خطر است | FATF کلاهی گشادتر از برجام است

در شأن روحانیت نیست که وارد مسائل اقتصادی شود|در مجموع سه میلیون تومان حقوق می‌گیرم

اجنه و ارواح سرگردان هم خودرو ثبت نام می‌کنند؟ | دست و پای مدیران خائن و فاسد خودروسازی قطع شود

منکر فقط بی‌حجابی نیست | دزدی، اختلاس و خیانت مسئولان از بزرگترین منکرها است

پدیده چادر خوابی، ماشین خوابی و زمین اجاره ای را به مسئولان تبریک عرض می کنیم

«کوچه نسترن» به نماز جمعه اسالم رسید | این کوچه دور نیست، مجاور بن‌بست فرهنگی ماست

متولیان فرهنگ و اقتصاد مرده اند | ازدواجی که با اینترنت شکل بگیرد با sms هم تمام می شود

هر جا نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود داشت یا فساد نداشتیم یا شاهد فساد کمتری بودیم!

برخورد چکشی با بی‌حجابی نتیجه مطلوب ندارد | مسئولان عامل رواج ازدواج سفید هستند

گیلان سکوی پرتاب مسئولین نیست | برخی آقایان گنج قارون را از کجا آورده اند؟

کوچکترین قدم اشتباهی بردارید شما را برای همیشه از صفحه روزگار Shift+Delete می‌کنیم

ماه رمضان تمام شد، نه خرما داشتیم و نه ربنا | فوتبال گیلان قربانی سوء مدیریت است

یک شاه بیرون کردیم، ولی صد شاه رویید | می‌خواهند تا لب گور بر مسند قدرت بنشینند

تبلیغات صداوسیما عامل ابتلا به سرطان است | صداوسیما در ماه رمضان سریال نسازد سنگین‌تر است

پراید درشکه فلزی است | کدام مسئول خودروسازی، پراید بنجل را سوار می‌شود

آقای جان بولتون کوسه‌های گرسنه خلیج فارس در انتظار شما و سربازانتان هستند

از ادبیات سعدی و حافظ رسیده‌ایم به «شما خونه تون مورچه داره؟ شما خونه تون سوسک داره؟»

مدیران ناتوان سالمند بروند دنبال غازچرانی | وزیر جهاد کشاورزی باید از مردم عذرخواهی کند

وهابیت ویروس خطرناک در جهان اسلام است / منادیان تفرقه عمامه انگلیسی دارند