رونق مراکز فحشا در ترکیه برای مقابله با بحران اقتصادی

مردم در شرایط سختی زندگی می‌کنند | از ‌گردنه مشکلات اقتصادی عبور می‌کنیم

سرعت رشد تورم کاهش یافته است نه میزان آن | همچنان نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است

کاهش ۳۸ درصدی تجمعات اعتراضی در سال جاری | هشتاد درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است

وضعیتی که بسیاری از مردم ایران به آن گرفتار هستند در شان هیچ کدام از آنها نیست

مسئولان درس مدیریت در بحران را از شهدا بیاموزند| حسین‌پور نماد مدیریت در بحران‌ بود

برخی از قراردادهای کاری ریشه در برده‌داری دارد | لزوم بازنگری در قراردادهای یکطرفه و ظالمانه

تحریم کاغذپاره نیست و اثر سوء بر اقتصاد دارد | آن‌قدر گرانی فشار آورده که مردم بیکاری را فراموش کردند

مشکلات اقتصادی رو به پایان است | کشور در حوزه‌های عمرانی مشکل مالی ندارد

باید تنش‌های داخلی را به حداقل رساند | مردم گرفتاری‌های بی‌شماری دارند نباید سربه‌سر آنها گذاشت

لطفا تعطیلات دو هفته‌ای مجلس را لغو کنید | چرا برخی افراد با رفاه مردم مخالف هستند؟

خطبه‌های نماز جمعه کوتاه شود | مشکلات اقتصادی و ولنگاری دو مطالبه مردم است

پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی پالرمو و CFT به قصد گرفتن بهانه از دشمن، خطای استراتژیک است

با روی کار آمدن ترامپ نه تنها ایران بلکه اکثر کشورهای جهان با اتفاق نادری مواجه شدند

مردم در زندگی روزمره مشکل دارند | هرچه شغل درست می‌کنیم، بیکاری کم نمی‌شود

همه فریاد می‌زنید پس فریادرس کیست!؟ | چرا فقط به فامیل و بستگان خود می‌رسند!؟

می‌خواهیم فشار اقتصادی به ایران به سطحی غیرقابل تحمل برسد

حجاریان:‌ مردم سال آینده از تمام سیستم ناامید می‌شوند|تاج‌زاده: تقلیل دموکراسی به انتخابات فاجعه‌بار است

مردم از سر دلخوشی انقلاب نکردند | ۷۰ سال است که قیمت مواد غذایی در آمریکا تغییری نکرده

اوضاع وخیم نیست | منافع برخی این است که جلوی پولشویی گرفته نشود