اینفوگرافیک: نگاهی به بازار سکه و طلا در هفته ای که گذشت

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز شنبه ۱۳ دی ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت یکشنبه ۷ دی ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت شنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت چهارشنبه ۰۵ آذر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت یکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت شنبه یک آذر ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹