اعلام لیست ۴۳ نفری اولیه و فراخوان تکمیل فرم شفاف‌سازی کاندیداهای شورای شهر رشت

دلالان اقلیت ضدتوسعه را از مدیریت شهرداری رشت اخراج کردم+ متن کامل نامه سرگشاده

شتاب مضاعف توسعه رشت در صورت افزایش حامیان عقلانیت و توسعه

وندالیسم سیاسی به رشت آسیب زیادی زد | شورا و شهرداری باید هارمونی داشته باشند

توسعه انسان محور، اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد حمل و نقل عمومی انبوه‌بر

دفاع مردم از شهردار در حمایت از تفکر توسعه

در زمینه گفتمان سازی عقلانیت و توسعه در رشت نگاه جناحی نداریم

ایجاد مسیر گردشگری در رشت | بزرگترین پیاده راه جهان در رشت ساخته می‌شود

برای توسعه رشت همه باید مسیر همگرایی را طی کنند | اصلاحات درون سازمانی ضروری بود

منشور عقلانیت و توسعه و الگوهای جهانی توسعه

پیاده‌راه و اقتصاد مبتنی بر گردشگری مسیر دستیابی به توسعه پایدار رشت

پیامد انتشار منشور عقلانیت و توسعه؛ برنامه محوری

چرا مهم است که تمام معیارهای عقلانیت و توسعه با هم محقق شود؟

عقلانیت و توسعه؛ اقتصاد مبتنی بر گردشگری و هنر و افزایش بودجه شهرداری

اشتراک فکری و فرهنگ منطقی مخالفت|کسی قرار نیست در پارلمان شهری قهرمان باشد

مغلوب کردن نخبگان تئوری پرداز خروجی مناسبی برای منافع عمومی نخواهد داشت

حرف با حساب و کتاب به جای تلف کردن وقت شهر

ضرورت دوراندیشی و مسوولیت نخبگان در پارلمان شهری