خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تا سقف ۳ میلیارد تومان

اجرای بسته بیمه‌ای صنایع کوچک موجب امنیت روانی صنعت‌گران می‌شود

احداث ساختمان کسب و کار گیلان به منظور ارائه خدمات ویژه و تخصصی به واحدهای صنعتی

توسعه صنعت به سمت ایجاد پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و صنایع هایتک باشد

هیچ بن بستی برای واحدهای صنعتی وجود ندارد که نتوان آن را با کار جهادی مسئولان برطرف کرد

خدمات و نقش قشر کارگر در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی یک جامعه بسیار مهم است

با مدیریتی قاطع، دلسوز و در صحنه می‌توان به صنعت استان کمک کرد

با رونق صنایع کوچک می‌توان پویایی جامعه را شاهد بود | صنایع کوچک محرک اصلی رشد اقتصادی

حمایت و توسعه صنایع کوچک باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد

رشد مثبت در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط با ورود به بازار سرمایه

با جدیت تمام پیگیر رفع مشکلات موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گیلان هستیم

فعالیتهای پارک علم و فن آوری و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان مکمل یکدیگر خواهد بود

همه مسئولین ما را در ارتقاء و توسعه شهرک‌های صنعتی لوشان و خرشک حمایت کنند

گیلانمان را به لحاظ صنعتی سازی به شأن و منزلت واقعی خود برسانیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان معرفی شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان منصوب شد

کمبود زمین صنعتی در شمال کشور

گزینه اصلی مدیرعاملی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان

ایجاد ۷۰۰ شغل جدید در ۳۳ شهرک صنعتی گیلان

شهرک صنعتی در تعامل با محیط زیست باشد نه در تقابل با آن