۸۳ فوتی جدید کرونا در کشور | شناسایی بیش از ۶۰۰۰ بیمار جدید

۸۱ فوتی جدید کرونا در کشور | مجموع جانباختگان به ۵۶۵۳۸ تن رسید

۹۷ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۳۱۷ بیمار دیگر شناسایی شدند

۹۸ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۸۳ بیمار بستری شدند

۹۱ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته | شناسایی ۶۲۰۸ بیمار جدید در کشور

۷۱ فوتی و ۵۹۶۸ مبتلای جدید کرونا در کشور | ۳۰ شهرستان در وضعیت نارنجی

۸۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۶۸۶ تن در وضعیت شدید بیماری

۱۰۳ فوتی و شناسایی ۶۳۶۰ مبتلای جدید به کووید۱۹ در کشور

۸۲ فوتی و شناسایی ۶۲۸۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

۱۱۰ فوتی و ۶۰۷۳ مبتلای جدید کرونا | مجموع جان‌باختگان به ۵۵ هزار و ۶۵۰ نفر رسید

۱۰۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۹۷ تن بستری شدند

۱۰۱ فوتی جدید کرونا در کشور | بستری و مرگ مازندران؛ بالاتر از میانگین کشوری

۱۱۴ فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته | ۵۰۱۳ بیمار در وضعیت شدید

جان باختن ۱۲۸ بیمار مبتلا به کرونا | ۶۳ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی هستند

۱۴۹ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از ۵۵ هزار نفر گذشت

۱۳۲ فوتی کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته | ۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی

۱۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۹۰۸ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۱۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۵۰۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۶۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۳۲ فوتی و ۶۰۲۱ ابتلای جدید به کرونا | مجموع جانباختگان به ۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید