اظهارات شاذ مديرعامل ملوان براي سالم سازي جو ورزشگاه:

برنامه 90 تعطيل و بازی ها بدون تماشاگر برگزار شود

malavan

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مالک جدید باشگاه ملوان گفت: اگر امسال لیگ برتر پخش زنده نشود و برنامه 90 تعطیل و بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شود جو ورزشگاه‌ها سالم می‌شود.