ارتباط پنهانی با دختر خاله‌ رنگ خون گرفت

پزشک تبریزی به قصاص محکوم شد

سرنوشت زن جوان در گرو شهادت دختر ٨ ساله

زن خیانتکار با همدستی مردی که با او رابطه پنهانی داشت، شوهرش را کشت

وقتی پسر نوجوان خیانت مادرش را برملا کرد

تبعید، شلاق و کار اجباری مجازات زن و مرد متأهلی که رابطه‌ای نامتعارف داشتند

قتل مادر و دختر در پی رابطه پنهانی با زن شوهردار

بخشش مرد جوانی که با زن خیانتکار همسایه رابطه داشت

عروس خیانتکار مادر شوهرش را به قربانگاه برد

اعترافات وحشتناک مردی که زنی جوانی را به خانه‌اش کشاند و او را تکه‌تکه کرد

رفیق‌کشی به خاطر رابطه عاشقانه با خواهر متاهل

پسر کارخانه دار زنده به آتش کشیده شد چون قاتل فکر می‌کرد با همسرش رابطه دارد

بخشش جوانی که در خانه فساد مردی را کشت

تحصیل و کار زن شوهردار در شهری دیگر، منجر به رابطه غیراخلاقی با یک مرد شد

آخرین دفاعیات آشپز سفارت که با زن شوهرداری رابطه داشت

مرگ دختر جوان راز‌ یک رابطه را فاش کرد

قتل همسر زیر ضربات شلنگ | متهم دوست همسرش را صیغه کرده بود

زن جوان برای ترس از آبرو دسته چک شوهرش را دزدید!

مقتول فساد اخلاقی داشت، من نکشتمش!

تشابه اسمی بین دوست و مرد مزاحم از شوهر خشمگین قاتل ساخت