شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده؛ کارکنان باید عضو “سامانه کارمند ایران” شوند

رد ادعای حاجی‌بابایی درباره «تغییر قانون بودجه از در پشتی مجلس» توسط جعفرزاده

نشست هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان| احتمال ابطال احکام دولت قوت گرفت

همه احکام صادره از دولت درباره ضریب حقوق کارکنان کشوری و لشکری باطل است!

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ مشخص شد

حقوق کارکنان دولت شفاف می‌شود

حقوق همه کارکنان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند

کارکنان دولت سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها عدالت نیست | افراد با تحصیلات و شرایط یکسان باید حقوق برابر بگیرند

متوسط افزایش حقوق کارکنان از ۲۰ درصد استارت خورد

میزان احتمالی افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸

افزایش حقوق‌ها براساس تورم سال ۹۶ بوده نه تورم افسارگسیخته کنونی

حقوق کارکنان مختلف در سال ۹۷ چقدر افزایش می یابد؟

حقوق کارکنان دولت از چه زمانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؟

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تعیین شد

دولت امسال ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر را استخدام می کند/حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت

حقوق اعضای هیأت علمی , کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می‌یابد

حذف یارانه نقدی حدود ۲۴ میلیون نفر از سه دهک پر درآمد جامعه/پرداخت حقوق کارکنان دولت در دو ماه ابتدایی سال براساس سال ۹۴