حفظ نظام با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است | مگر خود افشاگری حرام نیست؟

در چهار سال و نیم نخست عمر دولت تدبیر و امید، نگذاشتیم آب تکان بخورد

هیچ توجهی به زرجوب و گوهررود نشده است | تالاب انزلی می‌تواند چندبرابر ونیز برای گیلان استغالزایی کند

وزارت اطلاعات با کسانی که در فضای مجازی اقدام به دعوت ضد دینی می‌کنند، برخورد می‌کند

شناسایی ۲۹۰ جاسوس CIA در منطقه و ایران | تغییر راهبرد ضد جاسوسی پدافندی به آفندی

صبغه اسلامیت نظام را مدیون رهبری هستیم | امام هیچ اعتقادی به جنگ مسلحانه نداشت

برخی این گونه القا می‌کنند که تحریم‌ها اثر زیادی نداشته است

تکذیب اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت آمریکا در مذاکرات برجام

سازش و تسلیم ملت ایران در برابر دشمنان هرگز اتفاق نمی‌افتد

واکنش وزیر اطلاعات به خبر ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری

باید ادب، اخلاق و همدلی را در مسیر خدمتگزاری به همه اقشار مردم پررنگ تر کنیم

نبایدبه بهانه برقراری امنیت،عرصه را برمردم تنگ کنیم