حذف معافیت‌های مالیاتی بازیگران و موسسات کنکور | خودروی بالای یک میلیارد مشمول مالیات شد

چه کسانی مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟

مجلس مصوبه‌ای برای اخذ مالیات از تراکنش‌های مالیاتی نداشته است

راه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی هموار شد | سازمان مالیاتی به وظایف خود عمل کند

داشتن صدها خانه اشکال ندارد؛ خالی ماندن اشکال دارد

شناسایی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور

کسی خانه ای را خالی نگه دارد، سال اول ۵۰ میلیون تومان باید مالیات بدهد

هزار خانه خالی متعلق به یک نهاد را شناسایی کردیم | فردی در تهران ۱۹۵ واحد در اختیار دارد!

کلیات طرح اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب شد

زوج‌های جوان در اولویت دریافت مسکن ۲۵ تا ۴۰ متری!

فردی در ایران بیش از ۲ هزار خانه به نام خود دارد | مالکیت بیش از ۵ خانه را ممنوع کنیم

ارسال برگه‎های مالیاتی برای مالکان خانه‎های خالی از همین تابستان

شناسایی خانه‌های خالی با احصاء اطلاعات از طریق کدملی

تابستان ۹۹ زمان اخذ مالیات از خانه‌های خالی | تعامل با سازمان بورس برای عرضه مسکن