وزارت کشور در عدم احراز صلاحیت جذب اشتباه کرد | دیگر کاندیدای شورا و مجلس نمی‌شوم

وزارت کشور صلاحیت حجت جذب را احراز نکرد!

سوال از وزیر کشور کلید خورد

مگر آیه نازل شده که شهردار منتخب رشت حتما از اعضای شورا باشد؟

پاسخ استعلام نهادهای نظارتی درخصوص جذب نیامده | وزارت کشور با کسی تعارف ندارد

حجت جذب در آستانه عدم احراز صلاحیت | وزارت کشور صلاحیت شهردار اراک را تائید نکرد

حجت جذب سابقه مدیریت میانی ندارد اما ۱۲ سال در بخش خصوصی فعالیت کرده است!

یک گام تا حضور حجت جذب در شهرداری رشت

دور زدن قانون به سبک وزارت کشور | حجت جذب با تلاش نصرتی و به طور غیرقانونی شهردار رشت می‌شود؟!

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به سراسر کشور ابلاغ شده و اجرایی است

حجت جذب تائید خواهد شد | آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار جهت اطلاع است!

رشت صاحب جوانترین شهردار کلانشهرها می‌شود؟ | معرفی سوابق کاری و اجرایی ۵ گزینه شهرداری رشت

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار+ جزئیات

چالش در انتخاب شهردار رشت | پیش‌بینی می‌شود هیچ یک از گزینه‌ها احراز صلاحیت نشوند

دستگاه های اجرایی ملزم به نصب دستگاه شوک قلبی خودکار شدند