۹۸ فوتی جدید کرونا در کشور | شناسایی ۶۳۰۹ بیمار دیگر

۶۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۹۵ تن بستری شدند

۸۷ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۲۷۲ تن در وضعیت شدید بیماری

جان باختن ۸۳ بیمار دیگر کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۹۶ بیمار کرونایی | مجموع جان باختگان به ۵۶ هزار و ۷۱۷ نفر رسید

۸۱ فوتی جدید کرونا در کشور | مجموع جانباختگان به ۵۶۵۳۸ تن رسید

۹۷ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۳۱۷ بیمار دیگر شناسایی شدند

۹۱ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته | شناسایی ۶۲۰۸ بیمار جدید در کشور

۷۱ فوتی و ۵۹۶۸ مبتلای جدید کرونا در کشور | ۳۰ شهرستان در وضعیت نارنجی

۸۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۶۸۶ تن در وضعیت شدید بیماری

۸۲ فوتی و شناسایی ۶۲۸۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

۱۱۰ فوتی و ۶۰۷۳ مبتلای جدید کرونا | مجموع جان‌باختگان به ۵۵ هزار و ۶۵۰ نفر رسید

۱۰۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۹۷ تن بستری شدند

۱۰۱ فوتی جدید کرونا در کشور | بستری و مرگ مازندران؛ بالاتر از میانگین کشوری

۱۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۴۱۹ تن در وضعیت شدید بیماری

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۱۵۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

کاهش آمار فوتی های کرونا به زیر ۲۰۰ | بستری ۱۰۸۵ بیمار جدید طی شبانه روز گذشته

فوت ۲۱۲ مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان به ۵۳۰۹۵ نفر رسید

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳ ابتلای جدید کرونا در کشور | مجموع جان‌باختگان به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید

۲۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۰۴ تن در وضعیت شدید بیماری