۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۲۵۱ مبتلای جدید شناسایی شدند

مرگهای ناشی از کرونا دو رقمی شد | ۶۱۱۳ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۰۱ فوتی جدید کرونا در کشور | بستری و مرگ مازندران؛ بالاتر از میانگین کشوری

۱۱۴ فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته | ۵۰۱۳ بیمار در وضعیت شدید

۱۴۹ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از ۵۵ هزار نفر گذشت

۱۱۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۵۰۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۶۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۳۲ فوتی و ۶۰۲۱ ابتلای جدید به کرونا | مجموع جانباختگان به ۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید

کرونا ۱۵۲ قربانی دیگر گرفت | شناسایی ۶۱۷۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

۱۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۴۱۹ تن در وضعیت شدید بیماری

کرونا جان ۱۸۷ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۲۰۵ شهرستان در وضعیت نارنجی هستند

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۱۵۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۱۷۷ فوتی و ۶۳۱۲ ابتلای جدید کرونا در کشور | ۲۰۵ شهرستان در وضعیت نارنجی

۱۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۴۲۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۲۸۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ثبت ۱۰۴۰۳ ابتلای جدید

۲۹۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۰۲۲۳ بیمار دیگر شناسایی شدند

کرونا جان ۲۹۴ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۵۸۰۹ نفر از بیماران در وضعیت شدید قرار دارند

۳۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از مرز ۵۰ هزار تن گذشت

۳۴۷ بیمار طی روز گذشته بر اثر کرونا فوت کردند|شناسایی ۱۳ هزار و ۳۴۱ بیمار جدید

۳۶۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز بیماری