دیدار مسئولان لنگرود با خانواده شهید نادر نبوی نبی زاده

ابوالفضل شکری: فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با خانواده شهید نادر نبوی نبی زاده دیدار کردند.

ابوالفضل شکری: فرماندار، امام جمعه و فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با خانواده شهید نادر نبوی نبی زاده دیدار کردند.

Share