اهدای عضو شهروند ماسالی به یک بیمار زندگی بخشید

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کبد امید فرخی، ۳۰ ساله اهل ماسال در بیمارستان رازی رشت اهدا و برای پیوند به یک بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز فرستاده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کبد امید فرخی، ۳۰ ساله اهل ماسال در بیمارستان رازی رشت اهدا و برای پیوند به یک بیمار نیازمند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز فرستاده شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: این فرد ۱۷ فروردین بر اثر ایست قلبی، دچار مرگ مغزی شده بود.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۳ گیلانی اهدا شد.

Share